Hubungan Kitab-Kitab Allah yang serasi dan ramah dan mesrah seringkali difitnah. Fitnah-fitnah itu adalah:

  • Al Qur’an mengkoreksi Taurat, Zabur dan Injil seolah-olah Taurat, Zabur dan Injil salah dan yang benar adalah Al Qur’an. Sungguh itu adalah fitnah yang keji dari ahli-ahli polemik.
  • Kemudian, oleh ahli-ahli polemik itu, dikatakan Taurat, Zabur dan Injil sudah dibatalkan oleh Al Qur’an. Jadi, tidak mustahak lagi membaca dan mengamalkan Taurat, Zabur dan Injil. Padahal seluruh Kitab-Kitab Allah Taurat, Zabur dan Injil tersebut wajib diimani dan tentunya diamalkan.

Disebutkan di Qur’an Surah An-Nisa [4]:136

Wahai orang-orang yang beriman! Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan RasulNya, dan kepada Kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada RasulNya (Muhammad, s.a.w.), dan juga kepada Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya dan juga Hari Akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh.

Qur’an Surah Al-Baqarah [2]:136-137 …

Katakanlah (wahai orang-orang yang beriman): “Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami (Al-Quran), dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yaakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa (Taurat) dan Nabi Isa (Injil), dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-nabi dari Tuhan mereka; kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka; dan kami semua adalah Islam (berserah diri, tunduk taat) kepada Allah semata-mata.”

Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman (dengan Kitab-kitab Allah dan Rasul-rasulnya), maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk; dan jika mereka berpaling (serta tidak mahu beriman dengan sebenar-benar iman) maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan; oleh itu (janganlah engkau khuatir wahai Muhammad) kerana Allah akan memeliharamu (dan umatmu) dari kejahatan mereka; dan Dia lah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Tersebut di dalam Qur’an Surah Al-An’am [6]:92

Dan ini ialah Kitab (Al-Quran) yang Kami turunkan, yang mengandungi berkat, lagi mengesahkan Kitab-kitab Suci yang diturunkan sebelumnya …

Qur’an Surah Al-Ma’idah [5]:48

Dan Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab (Al-Quran) dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan benarnya Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya.

Qur’an Surah Yunus [10]:37

Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain dari Allah; tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum Syarak yang diwajibkan (atas kamu); tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam.

Qur’an Surah Fathir [35]:31

Dan Al-Quran yang Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad) ialah yang benar (segala-galanya) yang tetap mengesahkan Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan sedalam-dalamnya akan keadaan sekalian hambaNya, lagi Maha Melihat dan memerhatikan.

Qur’an Surah Yusuf [12]:111

Demi sesungguhnya, Al Qur’an atau bacaan tentang kisah Nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Al Qur’an bukanlah cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi Al Qur’an mengesahkan apa yang tersebut di dalam Kitab-kitab ugama yang terdahulu daripadanya.

Artikel sebelum ini Blog Abdushomad Artikel selepas ini