Artikel – Kategori [7] & [8]

[7] Takdir
Menjadi Pemurah Amanah daripada Sang Pemurah
Bersih dan Kotornya Manusia: Renungan Seorang Muslim Mengenai Hidup ini
Cari Senang (Bhg.1/3)
Cari Senang (Bhg.2/3)
Cari Senang (Bhg.3/3)
[8] Kisah-Kisah yang Termaktub di Kitab Sebelum Qur’an – Yakni Taurat, Zabur dan Injil
Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang
Aslamtu Wajhiyaallah vs Nafsu-Nafsi
Al Khaliq yang Maha Pencipta Sekalian Makhluk
Hubuth: Turun Tingkatan dari Keadaan Penuh Nikmat Menjadi Penuh Kepelikan, dari Ukhrawi Turun Derajad Menjadi Duniawi Semata-Mata
Hubuth: Air Mata, Darah dan Qurban
Mencontoh Habil dan Idris atau Mencontoh Qabil
Mencontoh Qabil, Mengambil Hak Allah