# Tajuk Artikel
0 Sekelumit Hasrat Saya
1 Janganlah Memikirkan Kepentingan Diri Sendiri Saja
2 Doa Nabi Isa di Dalam Quran
3 Sebab Menganut dan Taat pada Perintah-Perintah Allah dalam Kitab Allah Al-Qur’anul Karim, Kami Pun Beriman kepada Kitan-Kitab Allah Sebelum Kitab Allah Al-Qur’anul Karim
4 Kitab Taurat, Zabur, Injil dan Qur’an Satu Suara: Mentauhidkan Allah
5 Nuzunul Wahyu-Wahyu Ilahi Satu Suara dalam Mentauhidkan Allah
6 Al-Qur’an adalah Saksi akan Adanya Islam yang Sejati
7 Pandangan Al-Qur’anul Karim Mengenai Kitab At-Taurat, Az-Zabur dan Al-Injil yang diBaca oleh Insan-Insan Saleh yang Bernafaskan Yahudi dan Nashara
8 Al-Qur’an Tidak Pernah Berkata Bahwa Kitab Taurat, Zabur dan Injil Sudah Hilang dan Sudah Tidak Asli Lagi
9 Taurat, Zabur, Injil dan Qur’an Kena diImani Tanpa diBeza-Bezakan
10 Al-Qur’an Mengesahkan Taurat, Zabur dan Injil – Bukan Mengkoreksi dan Membatalkan Taurat, Zabur, Injil
11 Jangan silap! Al-Qur’an Justeru Mengingatkan Apakah Taurat, Zabur dan Injil Sudah diImani dan Sudah diAmalkan
12 Al-Qur’an adalah Peringatan Keras kepada Manusia Agar Mengimani dan Mengamalkan Kitab Allah Taurat, Zabur dan Injil
13 Maha Pemurah Murah pada Semua Anak Cucu Adam
14 Nabi Isa bin Maryam Tidak Punya Pilihan Lain Selain Hijrah ke Jalan Allah
15 Salib adalah Kaedah Pelaksanaan Hukuman Mati yang Paling Mengerikan
16 Wahai Umat Islam, Mari Kita Kembali Zaman Keemasanmu
17 Zaman Keemasan Islam
18 Islam Bawaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul (Bhg.1/4)
19 Islam Bawaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul (Bhg.2/4)
20 Islam Bawaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul (Bhg.3/4)
21 Islam Bawaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul (Bhg.4/4)
22 Orang-Orang Islam Sebelumnya
23 Islam Bukan Mazhab, Islam Bukan Parti Politik
24 Sayidina Ibrahim – Seorang Insan Hanif yang Pertama
25 Para Cendikiawan-Cendikiawan Muslim dan Pemikir-Pemikir Muslim yang Saleh pada Zaman Keemasan Islam pada Zaman Dahulu Mensyukuri Keakraban Mawadah Mereka dengan Sumber-Sumber Kearifannya Insan-Insan Saleh yang Bernafaskan Yahudi dan Insan-Insan Saleh yang Bernafaskan Nashara
26 Kesungguh-Sungguhan Muslim dalam Hal Kitab-Kitab Allah yang diBaca oleh Insan-Insan Saleh yang Bernafaskan Yahudi dan yang diBaca oleh Insan-Insan Saleh yang Bernafaskan Nashara
27 Orang Kita Boleh Menjadi Penyelidik yang Sejati dan Sungguh-Sungguh
28 Islam (Bhg.1/2)
29 Islam (Bhg.2/2)
30 Siapakah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang di Dalam At-Taurat, Az-Zabur, Al-Injil?
31 Siapakah GOD di dalam Terjemah Bahasa Inggris Kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran?
32 Kitab-Kitab Allah untuk diFahami dan diAmalkan, Bukan diJadikan Azimat-Azimat dan Mantera-Mantera dan Jampi-Jampi Keramat Yang Tinggi Harganya Sebagai Jaminan Kemulian Nafsu dan Harga Diri Kita Sahaja
33 Jika dalam Keraguan Tanyalah Orang-Orang yang Membaca Kitab-Kitab Sebelum Rasulullah (Bhg.1/2)
34 Jika dalam Keraguan Tanyalah Orang-Orang yang Membaca Kitab-Kitab Sebelum Rasulullah (Bhg.2/2)
35 Di dalam Islam, Macam Mana Kitab-Kitab Allah itu Seharusnya diTakrifkan
36 Khazanah Kitab-Kitab Allah: Alam Pikiran yang Tampaknya Berbeza
37 Muslim Menikmati dan Mengamalkan Kitab-Kitab Allah Sebelum Qur’an: Taurat, Zabur dan Injil
38 ONE dan SATU – Tulisannya Beza Namun Pesannya Tetap Sama
39 Allah Turunkan Taurat, Zabur, Injil untuk Manusia Agar Jadi Bertaqwa
40 Kitab Taurat, Injil dan Zabur Selalu Asli dan Terjaga – Orang-Orang Munafiklah yang Bermuka Dua
41 Pandangan: Mungkinkah Taurat, Zabur, Injil Mendadak Hilang dan Mendadak Tak Terjaga Kemurniannya Padahal Allah Penjaga Setiap Kalam-Nya?
42 Negeri Syam dan Bahasa Ibrani dan Bahasa Suryani Tempat Keakraban yang Mawaddah Antara Al-Islam dan Para Hanif (Satu Umat)
43 Anak Injak Tahi Kucing, Jangan Potong Kaki Anak dengan Pedang
44 QS Al-Kahf [18] Ayat 27
45 Di Zaman Kejayaan Islam: Kitab Taurat, Zabur, Injil diImani dan diAmalkan oleh Semua Orang Termasuk Orang Islam
46 Di dalam Islam, Kitab-Kitab Allah itu Bukan Buku yang Langsung Turun dari Langit ke Bumi ini?
47 Save Kalimah Allah
48 Sunnatullah (Bhg.1/11)
49 Sunnatullah (Bhg.2/11)
50 Sunnatullah (Bhg.3/11)
51 Sunnatullah (Bhg.4/11)
52 Sunnatullah (Bhg.5/11)
53 Sunnatullah (Bhg.6/11)
54 Sunnatullah (Bhg.7/11)
55 Sunnatullah (Bhg.8/11)
56 Sunnatullah (Bhg.9/11)
57 Sunnatullah (Bhg.10/11)
58 Sunnatullah (Bhg.11/11)
59 Dikesankan Al-Qur’an Saling Bertentangan dengan Taurat, Zabur dan Injil
60 Sudah dari Dahulu Torah, Zabur dan Injil, Menggemakan Asma-ul Husna (Nama-Nama yang Baik Serta Mulia)
61 Ummul Kitab (Lauh Mahfuz – Ibu daripada kitab)
62 Wahyu yang Nuzul, Bukan Kitab yang Nuzul
63 Ibrahim dan Bahasa Arab
64 Menjadi Pemurah Amanah daripada Sang Pemurah
65 Bersih dan Kotornya Manusia: Renungan Seorang Muslim Mengenai Hidup ini
66 Cari Senang (Bhg.1/3)
67 Cari Senang (Bhg.2/3)
68 Cari Senang (Bhg.3/3)
69 Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang
70 Aslamtu Wajhiyaallah vs Nafsu-Nafsi
71 Al-Khaliq yang Maha Pencipta Sekalian Makhluk
72 Hubuth: Turun Tingkatan dari Keadaan Penuh Nikmat Menjadi Penuh Kepelikan, dari Ukhrawi Turun Derajad Menjadi Duniawi Semata-Mata
73 Hubuth: Air Mata, Darah dan Qurban
74 Mencontoh Habil dan Idris atau Mencontoh Qabil
75 Mencontoh Qabil, Mengambil Hak Allah
76 Orang-Orang yang Bersunat dan Orang-Orang yang Tidak Bersunat
77 Yusuf di Pusat Tamadun Peradaban Bangsa Tidak Bersunat (Bhg.1/4)
78 Yusuf di Pusat Tamadun Peradaban Bangsa Tidak Bersunat (Bhg.2/4)
79 Yusuf di Pusat Tamadun Peradaban Bangsa Tidak Bersunat (Bhg.3/4)
80 Yusuf di Pusat Tamadun Peradaban Bangsa Tidak Bersunat (Bhg.4/4)
81 Kesamaan Isa Putra Maryam dan Yusuf Ketika Berada di Pusat Tamadun Peradaban Bangsa Tidak Bersunat
82 Nak Bergabung dengan Kaum Yahudi di Zionisme dalam Mengingkari Kun-Fayakun Allah Mengenai Nabi Isa Khalifah Allah?
83 Muslim Membenci Kristian
84 Bangsa Tidak Berkhatan vs Bangsa Berkhatan
85 Kristian itu Anjing
86 Orang-Orang Kristian Orang-Orang Mukmin, Bukan Anjing
87 Saling Mengenal dan Saling Beramah Mesra
88 Semua Nabi Allah Berkata, “Jangan Jadikan Orang Munafik Teman Rapat!”
89 Orang Munafik Selalu Bermuka Dua – Tahu Tapi Tak Amalkan
90 Semua Tidak Berani Menginjak-Injak Harga Diri Nabi Isa – KH Bahaudin Mudhary vs Antonius Widuri, Dr Zakir Naik vs Nina Grace, Ahmed Deedat vs Jimmy Swaggart
91 Pulau-Pulau di Asia: Melayu Wujud di Rantau ini Sudah Ribuan Tahun Sebelum Masehi
92 Terjemahan Mengandung Kebenaran
93 Macam-Macam Ada, Jangan Silap
94 Rom, Bani Isra’il Munafik vs Bani Isra’il Para Nabi
95 Al ‘Aliyyu
96 Bau daripada Berita Buruk dan Berita Baik itu Sudah Lama Tercium oleh Setiap Insan Manusia Kerana Kedua-Dua Berita Tersebut Adalah Perihal- Perihal yang Sudah diRedai Allah (Bhg.1/5)
97 Bau daripada Berita Buruk dan Berita Baik itu Sudah Lama Tercium oleh Setiap Insan Manusia Kerana Kedua-Dua Berita Tersebut Adalah Perihal- Perihal yang Sudah diRedai Allah (Bhg.2/5)
98 Bau daripada Berita Buruk dan Berita Baik itu Sudah Lama Tercium oleh Setiap Insan Manusia Kerana Kedua-Dua Berita Tersebut Adalah Perihal- Perihal yang Sudah diRedai Allah (Bhg.3/5)
99 Bau daripada Berita Buruk dan Berita Baik itu Sudah Lama Tercium oleh Setiap Insan Manusia Kerana Kedua-Dua Berita Tersebut Adalah Perihal- Perihal yang Sudah diRedai Allah (Bhg.4/5)
100 Bau daripada Berita Buruk dan Berita Baik itu Sudah Lama Tercium oleh Setiap Insan Manusia Kerana Kedua-Dua Berita Tersebut Adalah Perihal- Perihal yang Sudah diRedai Allah (Bhg.5/5)
101 Nabi Isa Alaihissalam Sang Khalifatullah Fiil Ardhi dengan Izin Allah (Bhg.1/3)
102 Nabi Isa Alaihissalam Sang Khalifatullah Fiil Ardhi dengan Izin Allah (Bhg.2/3)
103 Nabi Isa Alaihissalam Sang Khalifatullah Fiil Ardhi dengan Izin Allah (Bhg.3/3)
104 Aqiqah dan yang diQiqah dan Kambing Qurban Sebagai Pembayaran Kaffarah
105 Malaikat-Malaikat diPerintah Allah untuk Bersujud kepada Manusia Firdaus
106 Isa Almasih Ayat Allah
107 Kuasa dan Darjat
108 Ubat Isa
109 Ada Dua – Yang Asli dan yang Palsu
110 Daripada Allah
111 Dajjal!
112 Almasih Isa Wajihan Dunia Akhirat
113 Bersujud kepada yang Ada di Kandungan Dara Maryam (Bhg.1/2)
114 Bersujud kepada yang Ada di Kandungan Dara Maryam (Bhg.2/2)
115 Nabi Isa Bunga Kiamat
116 Isa Lawan Setan
117 Nabi Isa itu Orang Berjubah Putih yang Kena diIkuti Kalau Nak Aman Lahir Batin Dunia Akhirat
118 Nabi Isa Usir Makhluk Halus
119 Luruskan Saf dan Berdiri Rapat-Rapat
120 Sayidina Isa Bangkitkan Orang-Orang Mati dari Liang Kubur
121 Sombong
122 Almasih ‘Isa vs Almasih Dajjal (Bhg.1/2)
123 Almasih ‘Isa vs Almasih Dajjal (Bhg.2/2)
124 Nabi-Nya Lubuk Hati Insan-Insan yang Prihatin
125 Kebengisan dan Kekejian Fitnah Dajjal
126 Almasih ‘Isa Membawa Rahmat dan Keselamatan dan Kesejahteraan yang daripada Allah
127 Kerana diZalimi Seseorang Menjadi Hijrah (Secara Lahiriah Maupun Hijrah Secara Bathin)
128 Sayidina Isa al-Masih adalah Ulul Azmi
129 Isa Ulul Azmi
130 Awak Kena Hijrah!
131 Yang Mulia Baginda Isa Almasih Putera Maryam
132 Almasih Isa Putera Maryam Penolong Kita vs Almasih Dajjal Musuh Terbesar Kita
133 Ujian
134 Nabi Isa Lubang Perlindungan daripada Dajjal
135 Orang-Orang Muslim yang diBeri Hidayah oleh Allah SWT (Bhg.1/11)
136 Orang-Orang Muslim yang diBeri Hidayah oleh Allah SWT (Bhg.2/11)
137 Orang-Orang Muslim yang diBeri Hidayah oleh Allah SWT (Bhg.3/11)
138 Orang-Orang Muslim yang diBeri Hidayah oleh Allah SWT (Bhg.4/11)
139 Orang-Orang Muslim yang diBeri Hidayah oleh Allah SWT (Bhg.5/11)
140 Orang-Orang Muslim yang diBeri Hidayah oleh Allah SWT (Bhg.6/11)
141 Orang-Orang Muslim yang diBeri Hidayah oleh Allah SWT (Bhg.7/11)
142 Orang-Orang Muslim yang diBeri Hidayah oleh Allah SWT (Bhg.8/11)
143 Orang-Orang Muslim yang diBeri Hidayah oleh Allah SWT (Bhg.9/11)
144 Orang-Orang Muslim yang diBeri Hidayah oleh Allah SWT (Bhg.10/11)
145 Orang-Orang Muslim yang diBeri Hidayah oleh Allah SWT (Bhg.11/11)
146 Doa Rasulullah Ketika Solat
147 Allah dan Muhammad
148 Sikap Nabi Muhammad Terhadap Kitab Allah Taurat, Zabur dan Injil
149 Nabi Muhammad Mengimani dan Mengamalkan Taurat, Zabur, Injil
150 Muhammad Pesuruh Allah untuk Umat Manusia Seluruhnya
151 Amalan-Amalan Thayyibah
152 Tawakal: Wakilkan pada Al-Wakil
153 Ihmad (Bersyukurlah)
154 Tauhid: Allah yang Maha Esa – Pandangan, Kerinduan dan Amalan Semua Utusan-Utusan Allah di dalam Kitab-Kitab Allah Sebelum Al-Qur’an
155 Maruah Orang-Orang yang Takzim dan Tawadu’ kepada yang Mulia Almasih Isa bin Maryam yang daripada Allah
156 Daripada Allah, Isa Almasih Pembela Melayu Apa Adanya – Semua Puak-Puaknya, Nenek Moyang Berserta Keturunannya
157 Tasawuf Tazqiyah (Bhg.1/2)
158 Tasawuf Tazqiyah (Bhg.2/2)
159 Ungkapan-Ungkapan Orang yang Berserah Diri Bulat-Bulat kepada Allah
160 Beriman kepada Allah
161 Laa Tahzan (Jangan Risau)
162 Beriman kepada Semua Malaikat-Malaikat Allah
163 Nasihat Nabi Allah Isa Putra Maryam yang Sungguh Membuat Awak Bertuah
164 Beriman kepada Semua Pesuruh-Pesuruh Allah
165 Tempat di Sisi Allah
166 Sirat al-Mustaqim: Jalan yang Lurus
167 Sirat al-Mustaqim (Bhg.1/3)
168 Sirat al-Mustaqim (Bhg.2/3)
169 Sirat al-Mustaqim (Bhg.3/3)
170 Sirat al-Mustaqim: Isa Petanda akan Datangnya Hari Kiamat (Bhg.1/2)
171 Sirat al-Mustaqim: Isa Petanda akan Datangnya Hari Kiamat (Bhg.2/2)
172 Siapakah Waraqa Bin Nawfal dalam Salasilah dan Riwayat Nabi Muhammad s.a.w? (Bhg.1/13)
173 Siapakah Waraqa Bin Nawfal dalam Salasilah dan Riwayat Nabi Muhammad s.a.w? (Bhg.2/13)
174 Siapakah Waraqa Bin Nawfal dalam Salasilah dan Riwayat Nabi Muhammad s.a.w? (Bhg.3/13)
175 Siapakah Waraqa Bin Nawfal dalam Salasilah dan Riwayat Nabi Muhammad s.a.w? (Bhg.4/13)
176 Siapakah Waraqa Bin Nawfal dalam Salasilah dan Riwayat Nabi Muhammad s.a.w? (Bhg.5/13)
177 Siapakah Waraqa Bin Nawfal dalam Salasilah dan Riwayat Nabi Muhammad s.a.w? (Bhg.6/13)
178 Siapakah Waraqa Bin Nawfal dalam Salasilah dan Riwayat Nabi Muhammad s.a.w? (Bhg.7/13)
179 Siapakah Waraqa Bin Nawfal dalam Salasilah dan Riwayat Nabi Muhammad s.a.w? (Bhg.8/13)
180 Siapakah Waraqa Bin Nawfal dalam Salasilah dan Riwayat Nabi Muhammad s.a.w? (Bhg.9/13)
181 Siapakah Waraqa Bin Nawfal dalam Salasilah dan Riwayat Nabi Muhammad s.a.w? (Bhg.10/13)
182 Siapakah Waraqa Bin Nawfal dalam Salasilah dan Riwayat Nabi Muhammad s.a.w? (Bhg.11/13)
183 Siapakah Waraqa Bin Nawfal dalam Salasilah dan Riwayat Nabi Muhammad s.a.w? (Bhg.12/13)
184 Siapakah Waraqa Bin Nawfal dalam Salasilah dan Riwayat Nabi Muhammad s.a.w? (Bhg.13/13)
185 Waraqa Sang Ra’is Aam Kaum Quraysh adalah Penanda yang Sudah diTetapkan Allah
186 Waraqa bin Nawfal yang Beralam Fikiran Nashara Sudah Mengenal Muhammad Bagaikan Anak Sendiri (Bhg.1/4)
187 Waraqa bin Nawfal yang Beralam Fikiran Nashara Sudah Mengenal Muhammad Bagaikan Anak Sendiri (Bhg.2/4)
188 Waraqa bin Nawfal yang Beralam Fikiran Nashara Sudah Mengenal Muhammad Bagaikan Anak Sendiri (Bhg.3/4)
189 Waraqa bin Nawfal yang Beralam Fikiran Nashara Sudah Mengenal Muhammad Bagaikan Anak Sendiri (Bhg.4/4)
190 Islam Awal (Tentang Abdul Mutallib)
191 Abu Thalib Mengikuti Jejak Ayahnya
192 Alam Pikiran Orang Tua Muhammad
193 Ilmu-Ilmu dari Wahyu-Wahyu Sebelumnya Tidak Pernah diMubazirkan
194 Keadaan Masyarakat Mekah di Zaman Muhammad
195 Keprihatinan Muhammad Ketika itu Mengenai Kejadian Terpecah-Pecahnya Umat Terdahulu: Anti Rom vs Pro Rom
196 Bak Petrol Menjadi Bahan Bakar Kereta Proton – Alam Pikir Hanif dan Alam Pikir Nashara Menjadi Sebab Terjadinya Gerakan Berserah Diri Bulat-Bulat Kepada Allah
197 Alam Pikir Tauhid Bani Isra’il Alam Pikir Semua Nabi-Nabi Allah
198 Kristian
199 Nashara – Orang-Orang yang diBeri ‘Ilmu
200 Muslim
201 Muslim Jesus
202 Tahanush di Bulan Ramadan di Gua Hira, Jabal al-Noor
203 Umat Satu Suara Seia Sekata untuk Tauhid
204 Ya Ayuhalzina Amanu: Insan-Insan Beriman Satu Suara dalam Mentauhidkan Allah
205 Umat Islam Umat Terbaik
206 Ya Rahman
207 Ya Rahim
208 Ya Malik
209 Ya Quddus
210 Ya Salam
211 Ya Mu’min
212 Ya Muhaimin
213 Ya Aziz
214 Ya Jabbar
215 Ya Mutakabbir
216 Ya Khāliq
217 Ya Bāri’
218 Ya Muṣawwir
219 Ya Ghaffār
220 Ya Qahhār
221 Ya Wahhab
222 Ya Razzaq
223 Ya Fattāh
224 Ya ‘Alīm
225 Ya Qābiḍ
226 Ya Bāsiṭ
227 Ya Khāfiḍ
228 Ya Rāfi’
229 Ya Mu’iz
230 Ya Mudzil
231 Ya Samī’
232 Ya Baṣīr
233 Ya Ḥakam
234 Ya Adl
235 Ya Laţīf
236 Ya Khabīr
237 Ya Ḥalīm
238 Ya Aẓīm
239 Ya Ghafūr
240 Ya Syakuur
241 Ya ‘Aliy
242 Ya Kabīr
243 Ya Hafiz
244 Ya Muqīt
245 Ya Hasīb
246 Ya Jalīl
247 Ya Karīm
248 Ya Raqīb
249 Ya Mujib
250 Ya Wāsi’
251 Ya Ḥakīm
252 Ya Wadūd
253 Yā Majīd
254 Yā Ba’ith
255 Yā Syahid
256 Ya Ḥaq
257 Yā Wakīl
258 Yā Qawī
259 Ya Matīn
260 Yā Walī
261 Yā Hamīd
262 Yā Muhṣī
263 Yā Mubdi’
264 Yā Mu’īd
265 Yā Muḥyī
266 Yā Mumīt
267 Ya Hayy
268 Yā Qayyuum
269 Yā Wājid
270 Yā Mājid
271 Yā Wāḥid
272 Yā Ṣamad
273 Yā Qādir
274 Yā Muqtadir
275 Yā Muqaddim
276 Yā Muakhkhir
277 Yā Awwal
278 Yā Ākhir
279 Yā Ẓāhir
280 Yā Bāṭin
281 Yā Wālī
282 Yā Muta’ālī
283 Ya Bar
284 Yā Tawwāb
285 Yā Muntaqim
286 Yā ’Afuw
287 Yā Ra’ūf
288 Yā Aḥād
289 Yā Mālikul Mulk
290 Yā Żūl Jalāli Wal Ikrām
291 Yā Muqsiṭ
292 Yā Jāmi’
293 Yā Ghani
294 Yā Mughnī
295 Yā Māni’
296 Yā Ḍārr
297 Yā Nāfi’
298 Yā Nūr
299 Yā Hādī
300 Ya Badi’
301 Yā Bāqī
302 Yā Wārits
303 Ya Rashīd
304 Yā Ṣabūr
305 Gubuk: Maqam atau Tapak Abadi Segala Ibadah
306 Rindu
307 Rindu: Alatnya Bahasa Ibu Bukan Bahasa yang Asing
308 Keturunan-Keturunan Ibrahim
309 Hati
310 Bulan Haram Bulan Suci
311 Bait Allah Masjidil Haram Tanah Haram Tanah Suci
312 Kafir Pada Sayidina Isa Tidak Menolong
313 Rabi’ah Adawiyah: Bakar Syurga! Padamkan Api Neraka!
314 Disalib Demi Tegaknya Qisas Hukuman Bunuh Sebagai Pembalasan/Penebusan