Artikel – Kategori [5] & [6]

[5] Islam pada Mulanya
Islam Bawaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul (Bhg.1/4)
Islam Bawaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul (Bhg.2/4)
Islam Bawaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul (Bhg.3/4)
Islam Bawaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul (Bhg.4/4)
Orang-Orang Islam Sebelumnya
Islam Bukan Mazhab, Islam Bukan Parti Politik
Sayidina Ibrahim – Seorang Insan Hanif yang Pertama
Zaman Keemasan Islam
Para Cendikiawan-Cendikiawan Muslim dan Pemikir-Pemikir Muslim yang Saleh pada Zaman Keemasan Islam pada Zaman Dahulu Mensyukuri Keakraban Mawadah Mereka dengan Sumber-Sumber Kearifannya Insan-Insan Saleh yang Bernafaskan Yahudi dan Insan-Insan Saleh yang Bernafaskan Nashara
Kesungguh-Sungguhan Muslim dalam Hal Kitab-Kitab Allah yang diBaca oleh Insan-Insan Saleh yang Bernafaskan Yahudi dan yang diBaca oleh Insan-Insan Saleh yang Bernafaskan Nashara
Orang Kita Boleh Menjadi Penyelidik yang Sejati dan Sungguh-Sungguh
Islam (Bhg.1/2)
Islam (Bhg.2/2)
[6] Beriman pada Kitab-Kitab Allah dan Terjemahannya untuk Mengaji dan Memahami Maknanya
Siapakah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang di Dalam Al Taurat, Al Zabur, Al Injil?
Siapakah GOD di dalam Terjemah Bahasa Inggris Kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al Quran?
Kitab-Kitab Allah untuk diFahami dan diAmalkan, Bukan diJadikan Azimat-Azimat dan Mantera-Mantera dan Jampi-Jampi Keramat yang Tinggi HargaNya Sebagai Jaminan Kemulian Nafsu dan Harga Diri Kita Sahaja
Jika dalam Keraguan Tanyalah Orang-Orang yang Membaca Kitab-Kitab Sebelum Rasulullah (Bhg.1/2)
Jika dalam Keraguan Tanyalah Orang-Orang yang Membaca Kitab-Kitab Sebelum Rasulullah (Bhg.2/2)
Di dalam Islam, Macam Mana Kitab-Kitab Allah itu Seharusnya diTakrifkan
Khazanah Kitab-Kitab Allah: Alam Pikiran yang Tampaknya Berbeza
Muslim Menikmati dan Mengamalkan Kitab-Kitab Allah Sebelum Qur’an: Taurat, Zabur dan Injil
ONE dan SATU – Tulisannya Beza Namun Pesannya Tetap Sama
Allah Turunkan Taurat, Zabur, Injil untuk Manusia Agar Jadi Bertaqwa
Kitab Taurat, Injil dan Zabur Selalu Asli dan Terjaga – Orang-Orang Munafiklah yang Bermuka Dua
Pandangan: Mungkinkah Taurat, Zabur, Injil Mendadak Hilang dan Mendadak Tak Terjaga Kemurniannya Padahal Allah Penjaga Setiap KalamNya?
Negeri Syam dan Bahasa Ibrani dan Bahasa Suryani Tempat Keakraban yang Mawaddah Antara Al Islam dan Para Hanif (Satu Umat)
Anak Injak Tahi Kucing, Jangan Potong Kaki Anak dengan Pedang
QS Al Kahf [18] Ayat 27
Di Zaman Kejayaan Islam: Kitab Taurat, Zabur, Injil diImani dan diAmalkan oleh Semua Orang Termasuk Orang Islam
Di dalam Islam, Kitab-Kitab Allah itu Bukan Buku yang Langsung Turun dari Langit ke Bumi ini?
Save Kalimah Allah
Sunnatullah (Bhg.1/11)
Sunnatullah (Bhg.2/11)
Sunnatullah (Bhg.3/11)
Sunnatullah (Bhg.4/11)
Sunnatullah (Bhg.5/11)
Sunnatullah (Bhg.6/11)
Sunnatullah (Bhg.7/11)
Sunnatullah (Bhg.8/11)
Sunnatullah (Bhg.9/11)
Sunnatullah (Bhg.10/11)
Sunnatullah (Bhg.11/11)
Dikesankan Al Qur’an Saling Bertentangan dengan Taurat, Zabur dan Injil
Sudah dari Dahulu Torah, Zabur dan Injil, Menggemakan Asma ul Husna (Nama-Nama yang Baik Serta Mulia)
Ummul Kitab (Lauh Mahfuz – Ibu daripada Kitab)
Wahyu yang Nuzul, Bukan Kitab yang Nuzul
Ibrahim dan Bahasa Arab