Cerita Nabi – Isa al-Masih

Cerita Nabi – Isa al-Masih
Kelahiran Isa (1/2)
Kelahiran Isa (2/2)
Isa diImadkan
Godaan di Padang Gurun
Isa mula pelayanan di Galilea
Perintah yang terutama
Isa mengajar Nikodemus
Isa bercakap dengan perempuan Samaria
Isa di rumah Simon, seorang Farisi
Pengakuan Petrus
Isa memberitahu tentang kematian-Nya
Isa al-Masih – Keajaiban
Isa membentak roh durjana
Isa menyembuhkan seorang yang dirasuk roh iblis
Isa memberi makan kepada lima ribu orang
Isa menyembuhkan seorang lumpuh
Seorang yang mengidap penyakit kusta
Isa menyembuhkan Bartimeus
Perkahwinan di Kana
Angin ribut diredakan
Isa berjalan di atas air
Kematian dan kebangkitan Lazarus
Isa menghidupkan anak lelaki seorang balu
Isa al-Masih – Pengajaran
Adat istiadat nenek moyang
Ibarat tentang pengampunan
Ibarat seorang Samaria yang baik hati
Isa mengajar melalui ibarat
Anak lelaki yang hilang
Orang kaya dan Lazarus
Hukuman
Ibarat tentang penyewa ladang
Isa al-Masih – Kata akhir dan seksaan
Isa masuk ke Baitulmaqdis
Isa membasuh kaki pengikut-pengikut-Nya
Perjamuan terakhir
Di taman Getsamani
Isa di hadapan Majlis Agama
Isa di hadapan Pilatus
Isa al-Masih – Kematian dan penguburan
Isa disalib
Kematian Isa
Isa dimakamkan
Isa al-Masih – Kebangkitan dan kenaikan ke syurga
Kebangkitan Isa al-Masih
Perjalanan ke kampung Emaus
Isa menunjukkan diri-Nya kepada para pengikut-Nya
Perintah untuk memberitakan Injil
Isa dinaikkan ke syurga