Cerita Nabi – Musa

Cerita Nabi – Musa
Orang Israel Dianiaya di Mesir
Allah Memanggil Musa
Musa dan Harun Menghadap Raja
Mesir Ditimpa Bencana
Musa Meramalkan Kematian Anak Lelaki Sulung
Tiang Awan dan Tiang Api
Orang Israel di Gunung Sinai
Lembu Jantan daripada Emas