Sungguh sangat disayangkan, orang-orang di zaman moden suka membuat kabar burung dan suka berpolemik. Mereka mengesankan seolah-olah Qur’an bertolak belakang dengan Taurat, Zabur dan Injil berpisah. Dikesankan seolah-olah Kitab-Kitab Allah Taurat, Zabur, Injil dan Qur’an saling bertententangan dan sama sekali tidak saling berhubungan bagaikan orang-orang Zionis bertentangan dengan orang-orang non Semitik. Dikesankan seolah-olah Kitab-Kitab Allah Taurat, Zabur, Injil dan Qur’an tidak satu pesan dan telah berpecah-pecah pesan dan maknanya. Padahal Kitab-Kitab Allah sungguh saling beramah mesra dalam mengungkapkan tauhid. Kitab-Kitab Allah walaupun dipisahkan jauh oleh masa namun sangat rapat dalam makna dan pesan-pesannya.

Termaktub di dalam Qur’an Surah As Syu’ara’ [26]:192-200 …

Dan sesungguhnya Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam.

Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah.

Ke dalam hatimu, supaya engkau (wahai Muhammad) menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran (kepada umat manusia).

(Ia diturunkan) dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata.

Dan sesungguhnya Al-Quran di dalam Kitab-kitab ugama orang-orang yang telah lalu. Dan tidakkah menjadi satu keterangan kepada mereka bahawa pendita-pendita ugama Bani lsrail mengetahui akan kebenaran Al-Quran itu?

Dan sekiranya Kami turunkan Al-Quran kepada setengah orang yang bukan Arab, yang tidak tahu membaca Arab,

Kemudian ia membacakannya kepada mereka, mereka tetap juga tidak mahu percayakan bacaan itu daripada Tuhan.

Demikianlah Kami masukkan perasaan itu ke dalam hati orang-orang yang melakukan dosa – tidak percayakan bacaan itu.

Malahan apabila ragu-ragu mengenai Qur’an, dinasihatkan untuk bertanya kepada orang-orang yang membaca Kitab Taurat, Zabur dan Injil.

QS Yunus [10]:94

Oleh sebab itu, sekiranya engkau (wahai Muhammad) merasa ragu-ragu tentang apa yang Kami turukan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu. Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu.

Artikel sebelum ini Blog Abdushomad Artikel selepas ini