Kitab-Kitab Suci

Polisi data peribadi …

Tiada data peribadi dikumpulkan atau disimpan. Hanya data penggunaan dikumpulkan untuk analisis statistik dan ini pun boleh disekat dari tetapan menu.

Terjemahan Bahasa Melayu
Laman web
App Az-Zabur (v1.1)
Google Play Store (3.8 Mb)
Apple App Store (29.5Mb)
App Al-Injil (v1.2)
Google Play Store (5.5 Mb)
Apple App Store (31.3 Mb)