Lain-Lain

Kesaksian Link
Iman Seorang Ismail (oleh Adnan Ibn Ismail)

  • Klik sini untuk baca Pengantar Penerbit
  • Bahasa Indonesia (PDF 725Kb)
Penyelidekan Link
Adakah Isa Mati diSalib? Sejarah yang Menggambarkan Penghujung Kehidupannya di Dunia dalam Kesusasteraan Tafsīr Sunni (oleh Joseph L Cumming, Yale University)

  • Klik sini untuk baca petikan
  • Bahasa Melayu (PDF 927 Kb)
Video Link
Jalur.org (siri video)

  • Dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa & Bahasa Madura
Kasih Sayang Abah (Wayang Kulit)

  • Bahasa Melayu (6m 27s)
Kisah Nabi Musa (Wayang Kulit)

  • Bahasa Melayu (3m 55s)
Malam Terakhir

  • Bahasa Indonesia (24m 25s)