Seorang sarjana Islam yang bernama Tarif Khalidi menulis sebuah buku yang bertajuk,

The Muslim Jesus: Sayings and Stories in Islamic Literature.

Buku tersebut banyak memuji-muji Yesus. Siapakah Yesus?

Yesus adalah Nabi Isa,

 • Yehoshua dalam Bahasa Ibrani
 • Yasu dalam Bahasa Arab dialek Kristen
 • Isa dalam Bahasa Arab Qur’an
 • Iēsoús dalam Bahasa Yunani
 • Jesus dalam Bahasa Inggris, atau
 • Jezus dalam Bahasa Belanda

Nama Putra Maryam itu bererti Allah menyelamatkan.

Buku tersebut sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan tajuk,

The Muslim Jesus: Kisah dan Sabda Yesus dalam Literature Islam,

oleh penerbit Islam di Indonesia yang bernama Serambi.

Jelas Muslim di situ bererti orang yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Buku tersebut adalah mengenai Isa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah.

 1. The Meaning of The Holy Qur’an, oleh Abdullah Yusuf Ali,
 2. Al-Qur’an, A Contemporary Translation, oleh Ahmed Ali,
 3. The Qur’an: A new translation, oleh M.A.S. Abdel Haleem,

… semuanya menggunakan Jesus untuk Isa.

Menurut Kitab Al-Qur’an, Yesus atau Isa adalah …

 • Roh Allah, dan
 • Kalimat Allah

Lihat QS Al Anbiya’ [21]:91, Al Baqarah [2]:87, QS Ali ‘Imran [3]:45, QS An Nisa’ [4]:171, QS At Tahrim [66]:12.

Kitab Taurat, Surah Isya’ya 9:5 menyebutkan bahawa Isa juga bernama Penasihat yang Ajaib.

Kitab Injil, Surah Yahya 14:26 menyebutkan bahawa Ruh Allah juga disebut Penasihat.

Oleh kerana itulah, Kitab Al-Qur’an menyebut Nabi Isa itu sesungguhnya adalah Ruh Allah.

Di dalam Al-Qur’an berbahasa Inggris, Jesus is the Spirit of Allah. Apabila anda dalam krisis yang pelik di dalam kehidupan anda, datanglah kepada Nabi Isa, agar anda mendapatkan spirit atau semangat daripada Allah. Sungguh, ingatlah, apabila anda dan keluarga anda dalam krisis yang sangat pelik di dalam kehidupan ini, datanglah kepada Nabi Isa, agar spirit atau semangat daripada Allah datang memberi kekuatan dan kesabaran kepada anda.

Ahli sufi besar yang bernama Ibn Arabi di dalam kitab,

Fusus al-Hikam,

menyebut Yesus sebagai Khatam al-Auliya’ (Aulia Terakhir).

Dalam kitab-kitab Tasawuf yang kuno seperti,

Qut al-Qulub oleh Abu Thalib Al-Maki,

dan,

Hilyat al-Auliya’ oleh Abu Nuaim al-Isbahani,

Yesus disebut sebagai Nabi nya Qolbu manusia.

Imam Al-Ghazali dalam kitab yang termasyhur,

Ihya Ulumuddin,

memuat banyak sekali nasihat-nasihat yang dinisbahkan kepada Yesus atau Isa di banyak sekali tulisan-tulisan Arab Islam. Imam Al-Ghazali menyatakan,

“Yesus atau Isa adalah Nabi daripada hati manusia, yang tidak ada bandingnya.”

Hadis-hadis sahih menyebutkan bahawa Muhammad sungguh sangat dekat dengan Yesus kerana dikatakan di dalam hadis-hadis bahawa tidak ada nabi di antara masa keduanya. Satu peristiwa terkenal dalam kehidupan Muhammad menjelaskan bahawa ketika Muhammad memasuki Kota Makkah dengan penuh kemenangan dan menyuruh menghancurkan semua berhala dan patung-patung.

Muhammad kemudian menemukan gambar Perawan Maryam dan Putranya di dalam Ka’bah. Lalu Muhammad menutupi gambar tersebut dengan jubahnya, lalu Muhammad memerintahkan semua gambar dihancurkan kecuali gambar Perawan Maryam dan Puteranya yang dilindunginya tersebut.

Lihat …

 • Kitab al-Shamt, halaman 573 oleh Ibn Abi al-Dunya, dan
 • Kitab Akhbar Makkah oleh Araqi, halaman 111

… mengenai Muhammad dan benda-benda di dalam Ka’bah.

Taman Sari Kitab-Kitab Allah, tengok di tapak web https://allahitukasih.com/kitab-kitab-suci/.

Artikel sebelum ini Blog Abdushomad Artikel selepas ini