Orang-orang Yahudi yang licik dan jahat memandang Isa sebagai penipu dan sampah dan orang gila dan kerasukan Syaitan. Namun Al-Qur’an sangat menghargai Isa dan memandang Isa adalah utusan Allah yang harus diperhatikan sungguh-sungguh dan tidak boleh dipandang dengan sebelah mata.

Ciri-ciri orang Yahudi boneka Rom adalah mereka selalu was-was apabila mereka harus menghormati Isa putera Maryam. Orang-orang Yahudi boneka Rom selalu memperlekehkan Isa. Jadi orang-orang yang suka memperlekehkan Isa dan was-was tentang Isa pasti memiliki nafsu dan siasat orang-orang Yahudi boneka Rom.

Tidak sama dengan Kitab Al-Qur’an, sebahagian besar orang-orang Muslim selalu menganggap Isa adalah nama yang kena dihindari untuk dipercakapkan dan dihindari untuk dipuji-puji dan dielu-elukan.

Lain dengan sikap sebahagian besar orang-orang Muslim, sikap Al-Qur’an sungguh sangat mengelu-elukan Isa putera Maryam.

  1. QS Ali Imran [3]:45 … Isa adalah KALIMAT ALLAH.
  2. QS An Nisa’ [4]: 171-172 … Isa adalah RASUL ALLAH DAN SEKALIGUS KALIMAH ALLAH
  3. QS An Nisa’ [4]: 171-172, Al Anbiya’ [21]:91, Al Baqarah [2]:87 … Isa adalah ROH DARIPADA ALLAH
  4. QS Al Baqarah [2]:87 … Isa membawa pelajaran yang tidak diinginkan manusia
  5. QS Maryam [19]:34 … Isa QAULALHAQ membawa Perkataan Yang Benar
  6. QS Al Anbiya’ [21]:91, Al Ahqaf [46]:35 … Isa adalah TANDA YANG BESAR BAGI ALAM SEMESTA
  7. QS Al Ahzab [33]:7 … Isa adalah ULUL AZMI
  8. QS Maryam [19]:21 … Isa adalah TANDA BAGI MANUSIA DAN RAHMAT DARIPADA ALLAH

Jangan sampai kita terkena ragi Yahudi boneka Rom dan boneka kenikmatan-kenikmatan duniawi.

Artikel sebelum ini Blog Abdushomad Artikel selepas ini