Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diarahkan menurut al-Qur’an dan at-Taurat Surah Daniel 9:13 dan Surah 2 Tawarikh 7:14.

Al-Quran mengetahui,

kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) . . . maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS 5:34.

Maka barangsiapa yang bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. QS 5:39.

Apabila orang-orang beriman kepada ayat-ayat Kami . . . bahwasanya yang berbuat kejahatan di antara kamu . . . kemudian ia bertaubat setelah memgerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS 6:54.

Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhan kamu, sesudah taubat yang disertai dengan iman, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS 7:153.

Kemudian sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesalahan kerana kebodohannya, kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS 16:119.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu, jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. QS 17:25.

Dan sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh kemudian tetap dijalan yang benar. QS 20:82.

Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. QS 25:70.

Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, mereka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. QS 25:71.

Sesungguhnya Allah meng’azab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. QS 33:73.

At-Taurat Musa mengarahkan dan Allah berfirman:

Seperti tertulis dalam Kitab Suci Taurat yang disampaikan Allah melalui Musa, segala malapetaka itu telah menimpa kami. Namun, kami tidak memohon belas kasihan Allah, Tuhan kami, dengan bertobat dari kesalahan-kesalahan kami dan bertindak bijaksana dalam kebenaran-Mu.

(At-Taurat Surah Daniel 9:13).

lalu umat-Ku, yang atasnya nama-Ku diserukan, merendahkan diri, berdoa, mencari hadirat-Ku, dan berbalik dari jalan hidupnya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.

(At-Taurat Surah 2 Tawarikh 7:14.)

Wassalam!

Ustaz M. Faridz Al-Salmani

Artikel sebelum ini Blog Ustaz Faridz Artikel selepas ini