Alam Pikir Nashara

Miskin dan terzalimi itulah alam pikir nashara, sudah dialami oleh setiap orang di mana mana tempat dari zaman ke zaman bahkan sampai pada zaman moden ini. Miskin dalam bahasa asli Kitab Zabur adalah ‘EVYONIM atau EBIONIT.

Orang-orang Yahudi yang sombong dan penuh dengan nafsu sungguh tidak hormat kepada Isa putera Maryam dan menganggap beliau sebagai orang gila yang mengaku-aku nabi Allah. Padahal seluruh nabi sudah menyatakan bahawa Putera Maryam tersebut sudah ditetapkan Allah untuk menolong atau membela umat manusia dari kejinya fitnah Dajjal. Isa adalah Penolong atau Pembela segala manusia yang jadi korban kejinya fitnah Dajjal. Pembela yang diturunkan Allah bagi umat manusia itu bernama Isa.

Disebutkan di QS Ali Imran [3]:45

(Ingatlah) ketika malaikat berkata: “Wahai Maryam! Bahawasanya Allah memberikan khabar yang mengembirakanmu, dengan Kalimah daripada Allah, namanya: Al-Masih, Isa Ibni Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan (diberi kemuliaan di sisi Allah).

Itulah alam pikir nashara.

Berbahagialah barangsiapa yang menjadi korban kejinya fitnah Dajjal, kerana mereka pasti membutuhkan penolong atau pembela yang bernama Isa. Mereka pasti membutuhkan Almasih Isa bukan membutuhkan Almasih Dajjal.

Itulah alam pikir nashara selalu bersujud kepada Allah apabila mereka mengharapkan datangnya Almasih Isa untuk menolong atau membela mereka dari kejinya fitnah Almasih Dajjal.

Itulah yang disuarakan oleh para nabi sejak dari fitnah Syaitan melawan Allah dengan cara menipu Siti Hawa untuk mau memakan Buah Khuldi di Taman Firdaus. Dan akhirnya perempuan itu memakan Buah Khuldi dan akhirnya diusir keluar dari Taman Firdaus. Dan Allah berfirman nanti akan lahir putra yang lahir dari rahim seorang dara untuk membunuh Dajjal. Akhirnya Isa putra dara Maryam lahir untuk membunuh Dajjal. Siti Hawa, ibu segala manusia, adalah korban fitnah Dajjal. Jadi Isa ditetapkan Allah keluar dari rahim seorang dara untuk melampiaskan dendam manusia yang ibunya terfitnah. Itulah alam pikir nashara.

Alam pikir seperti itu sungguh sudah lama dirasa oleh umat manusia yang adalah korban kejinya fitnah Dajjal.

Lihat di Kitab Zabur 69:33 di tapak web https://ya-rahman.org.

Kerana Tuhan mendengar rayuan orang miskin dan tidak menyingkiri umat-Nya yang dipenjarakan.

Semua orang utusan-utusan Allah sejak dari dahulu menghadap kepada Allah dengan berseru memohon kepada Allah untuk melindungi mereka dari kejinya fitnah Almasih Dajjal.

Sampai sekarang pun orang-orang yang beralam pikir nashara selalu penuh dengan rayuan orang miskin ‘EVYONIM.

Orang-orang nashara ebionit atau ‘EVYONIM mendirikan tselota. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya’qub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, semua nabi-nabi Allah sebelum Muhammad semuanya mendirikan tselota pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan, walau mereka harus menghadapi resiko dihukum mati sekalipun.

Di bawah ini adalah posture mereka waktu mendirikan tselota.

Di bawah ini adalah posture mereka waktu memanjatkan doa pada Tuhan Allah.

Nabi Isa bersabda,

“Sungguh bernasib baik orang miskin sebab merekalah yang dimasukkan ke dalam Jannah nya Allah.”

atau,

“Sungguh bernasib baik orang ‘ebionit’ sebab merekalah yang dimasukkan ke dalam Jannah nya Allah.”

Kitab Injil Surah Matta (Matius) 5:3.

Artikel sebelum ini Blog Abdushomad Artikel selepas ini