Saya tertarik dengan tujuan hidup al-Masih Isa yang ilahi. Sebagaimana al-Masih bersabda:

Aku di dalam kamu dan kamu di dalam Aku, seperti Aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam Aku dan kita semua adalah satu.

(Injil Surah Yahya 17:23.)

Jika al-Masih bertujuan menjadi uswatun hasanah atau menjadi contoh teladan yang baik buat kita, maka sejatinya tujuan kitapun sebanding lurus dengan tujuan-Nya. Jika begitu tujuan al-Masih untuk mewujudkan program-program Allah dalam menyelamatkan kita daripada kebinasaan, sedangkan untuk kita adalah membagi-bagikan tujuan keselamatan itu kepada setiap orang dengan lemah lembut, penuh hormat dan kerendahan hati.

Di manapun kita berada, hasilkanlah perbutan-perbuatan yang baik daripada lisan dan perkataan kita yang baik daripada cara padang kita yang baik dan cara melayani sesama kita dengan baik pula. Merekapun dapat merasakan suasana kehadiran rahmat Allah yang Maha Baik. Jika kita tahu yang baik, melakukakan apa yang baik, yang Allah redai dan menghendaki dalam hidup kita yang baik. Maka, orang-orang yang bersama-sama dengan kita dan di sekitar kita, akan menikmati rahmat dan anugerah al-Masih Isa junjungan yang ilahi dalam hidup mereka dengan baik pula.

Dengan demikian, kebaikan kita adalah cerminan kebaikan al-Masih yang dipantulkan pada akhlak dan karakter kita dan berbanding lurus dengan karakter Dia Sang Junjungan kita yang ilahi. Terima kasih untuk tausiyahnya.

Al-Masih memberkati dengan kebaikan untuk kretifitasnya hari ini.

Ustaz M. Faridz Al-Salmani

Ini artikel pertama Blog Ustaz Faridz Artikel selepas ini