اَلشَّهِيد

Maha Menyaksikan

Sesungguhnya syahid ertinya adalah bersaksi atau menyaksikan.

Syahid adalah salah satu daripada 99 nama Allah. Syahid adalah bahasa Arab.

Dalam Bahasa Yunani, syahid adalah …

 /martus/ atau /mártyras/

Dalam Bahasa Arab dan Bahasa Yunani, syahid atau martus atau martyras memiliki dua erti:

  1. Bersaksi
  2. Mati terbunuh mempertahankan keyakinan

Kitab Taurat, Zabur dan Injil dalam Bahasa Ibrani dan Bahasa Suryani tidak memakai kedua kata tersebut.

Dalam Kitab Taurat, Zabur dan Injil dalam Bahasa Ibrani dan Bahasa Suryani tidak ada kata syahid atau martyras.

Dalam Kitab Taurat, Zabur dan Injil dalam Bahasa Ibrani dan Bahasa Suryani, bukan hanya manusia sahaja yang bersaksi, Allah pun juga bersaksi. Dalam Kitab Taurat, Zabur dan Injil dalam Bahasa Ibrani dan Bahasa Suryani, bersaksi adalah sekedar menyatakan apa yang benar benar berlaku.

Dalam semua surah-surah dalam Kitab Taurat, Zabur dan Injil dalam Bahasa Ibrani dan Bahasa Suryani, itulah erti bersaksi, iaitu, sekedar menyatakan apa yang benar benar berlaku.

Sejarah dan kisah kaum hawariyun diringkas dalam satu surah dalam Kitab Injil, iaitu,

Surah Hawariyun, (‘A’mālur Rusul).

Apabila membaca surah itu, kita akan menyadari bahawa sesungguhnya bukan perjuangan para Hawariyun itu yang amat berperan penting, namun yang paling berperan penting dalam Surah Hawariyun itu adalah Roh Allah atau Kuasa Allah.

Jadi surah itu dapat juga disebut sebagai …

  • Surah Kuasa Ilahi, atau
  • Surah Kisah Orang-Orang Yang Menyaksikan Terangkatnya Isa oleh Kuasa Ilahi

Sebelum Sayidina Isa diangkat, Sayidina Isa berkata kepada para Hawariyun yang adalah penyokong-penyokong setia Sayidina Isa.

بَلْ عِنْدَمَا يَحِلُّ الرُّوحُ الْقُدُّوسُ عَلَيْكُمْ، تَنَالُونَ قُوَّةً وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِي الْقُدْسِ، وَفِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّامِرَةِ، وَإِلَى آخِرِ الأَرْضِ.

Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Allah datang ke atasmu; dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Baitulmaqdis, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke hujung bumi.

(Terjemahan Bahasa Arab dan Bahasa Melayu Kitab Injil Surah A’mālur Rusul [Kisah Para Hawariyun] 1:8.)

Sudah lama sejak dari dahulu kala, para Hawariyun dan umat mereka, iaitu, orang-orang yang menjadi takzim kepada Sayidina Isa, terus menerus bersaksi bahawa Sayidina Isa telah mati dan dihidupkan lagi oleh Allah dari alam kubur dan diangkat oleh Allah kembali kepada Allah. Umat para Hawariyun tersebut jumlahnya semakin banyak. Para Hawariyun sekedar menyatakan apa yang benar benar berlaku mengenai Sayidina Isa, yang oleh Allah, dibangkitkan dari kubur dan diangkat oleh Allah kembali lagi kepada Allah.

Dengan kuasa yang hebat para Hawariyun itu bersaksi tentang kebangkitan Sayidina Isa. Ni’mat Allah amat besar melimpahi mereka sekalian.

(Terjemahan Bahasa Arab dan Bahasa Melayu Kitab Injil Surah A’mālur Rusul [Kisah Para Hawariyun] 4:33.)

Bersaksi bererti menyatakan apa yang benar benar terjadi mengenai dibangkitkannya Sayidina Isa dari kuburnya dan diangkatnya Sayidina Isa ke Allah oleh Allah.

Salah satu Hawariyun iaitu Astofan al-Hawari bersaksi atau menyatakan apa yang benar-benar terjadi mengenai dibangkitkannya Sayidina Isa dari kuburnya dan diangkatnya Sayidina Isa ke Allah oleh Allah dan Astofan al-Hawari dibunuh dengan cara direjam sampai mati oleh orang-orang Yahudi suk kerana dituduh melakukan dosa syirik.

Astofan al-Hawari direjam oleh saksi-saksi sah dalam pengadilan Yahudi ketika itu sampai Astofan al-Hawari menemui ajalnya atau mati. Saksi-saksi sah di pengadilan Yahudi suk itulah yang merejam Astofan al-Hawari sampai mati. Ketika itu ada seorang Yahudi yang amat fanatik pada mazhabnya sendiri. Dia bernama Sa’ul. Sa’ul adalah salah satu saksi sah yang mendesak Astofan al-Hawari direjam sampai mati kerana Astofan al-Hawari bersaksi mengenai Sayidina Isa al-Masih.

Astofan al-Hawari dihukum rajam sampai mati kerana menyatakan apa yang benar-benar terjadi mengenai dibangkitkannya Sayidina Isa dari kuburnya dan diangkatnya Sayidina Isa ke Allah oleh Allah. Sa’ul adalah saksi sah dalam persidangan Yahudi yang mendesak pengadilan untuk merejam Astofan al-Hawari. (Termaktub di terjemahan Bahasa Arab dan Bahasa Melayu Kitab Injil Surah A’mālur Rusul [Kisah Para Hawariyun] 7:58.)

Akhirnya Sa’ul mendapat pengalaman yang menyebabkan dia insyaf dan taubatan nasuha. Pengalaman yang menyebabkan Sa’ul menjadi insyaf itu terjadi ketika dia dalam perjalanan ke Damaskus Suriah untuk membunuh dan menzalimi para Hawariyun dan umat mereka yang tinggal di Damaskus Suriah. Termaktub di terjemahan Bahasa Arab dan Bahasa Melayu Kitab Injil Surah A’mālur Rusul [Kisah Para Hawariyun] 9:1 dan seterusnya.)

Setelah menjadi insyaf, Sa’ul justeru menjadi seorang hawariyun penyokong setia Sayidina Isa. Sa’ul ganti nama menjadi Pa’ul atau Bulus al-Hawari. Sa’ul insyaf tidak lagi menzalimi para hawariyun dan umat mereka. Ketika itu para Hawariyun dan umat mereka menyebut diri mereka sebagai orang orang di jalan Allah atau Jalan Lurus (الطَّرِيقِ) atau Sabilillah, Sirat al-Mustaqim.

Di Damaskus Suriah, para Hawariyun suka tinggal di jalan lurus. Oleh orang-orang dari Bangsa Tidak Berkhatan, para Hawariyun malah dihina dan diolok-olok sebagai Kristian atau Nashara. (Pengikut orang yang bernama Kristus dari Nashareth Timur Tengah). Tentu sahaja, para Hawariyun dan umat mereka tidak suka disebut Kristian, mereka lebih suka disebut sebagai orang-orang di Jalan Ilahi. (Termaktub di terjemahan Bahasa Arab dan Bahasa Melayu Kitab Injil Surah A’mālur Rusul [Kisah Para Hawariyun] 9:2.)

Ketika Bulus al-Hawari di-sidang di pengadilan, Bulus al-Hawari bersaksi atau menceritakan apa yang benar benar terjadi ketika dia dulu menzalimi dan memusuhi para Hawariyun. Selain itu, Bulus al-Hawari juga bersaksi atau menceritakan apa yang benar benar terjadi ketika dia diberi tugas oleh Allah atau mendapat panggilan ilahi untuk menceritakan kepada bangsa tidak berkhatan mengenai apa yang benar benar terjadi mengenai Sayidina Isa. (Termaktub di terjemahan Bahasa Arab dan Bahasa Melayu Kitab Injil Surah A’mālur Rusul [Kisah Para Hawariyun] 22:4, 20-21.)

Akhirnya Bulus al-Hawari menemui ajalnya mati dibunuh sama seperti Astofan al-Hawari. Bulus bersaksi atau menceritakan apa yang benar benar terjadi mengenai Sayidina Isa. Bulus al-Hawari bersaksi menceritakan dengan sebenar-benarnya mengenai Sayidina Isa al-Masih. Itulah yang dilakukan Bulus al-Hawari, sampai Bulus al-Hawari mati dihukum mati oleh orang orang Roma yang tidak berkhatan. Bulus al-Hawari mengajak orang-orang, yang berpangkat tinggi atau yang berpangkat rendah, untuk mensyukuri Kerajaan Allah dan mensyukuri adanya Sayidina Isa al-Masih yang daripada Allah. (Termaktub di terjemahan Bahasa Arab dan Bahasa Melayu Kitab Injil Surah A’mālur Rusul [Kisah Para Hawariyun] 28:30.)

Orang yang membaca Kitab Taurat Zabur dan Injil pasti tahu bahawa bersaksi adalah peristiwa hukum di sistem mahkamah pengadilan juga. Di dalam sistem mahkamah pengadilan, orang orang yang bersaksi wajib ada dan wajib didengarkan kesaksiannya. Dalam Syariat Nabi Musa, perintah ke 9 adalah …

“Jangan berikan kesaksian palsu tentang orang lain.”

(Termaktub di terjemahan Bahasa Melayu Kitab Taurat Surah al-Khuruj [Keluaran] 20:16.)

Kes jenayah yang besar harus ada saksi lebih dari satu. Untuk kes jenayah yang besar, kalau saksi hanya satu tentu tidak cukup. Untuk kes jenayah yang bersifat kecil tentu ada peraturan peraturan yang mengatur saksi. (Termaktub di terjemahan Bahasa Melayu Kitab Taurat Surah at-Tasniyati [Ulangan] 19:15 dan seterusnya.)

Bahkan transaksi pembelian atau penjualan pun juga wajib ada saksi. (Termaktub di terjemahan Bahasa Melayu Suhuf al-Anbiya’ Surah Rā’ūtsya [Rut] 4:9 dan seterusnya.)

Bersumpah atau berjanji untuk menyatakan yang sebenar-benarnya ketika bersaksi juga adalah hal yang umum disebutkan dalam semua kisah-kisah dan peristiwa peristiwa yang ada di dalam Kitab Taurat, Zabur dan Injil.

“ALLAH SAKSINYA!” Ya, Allah saksinya. Itulah yang sering diucapkan banyak orang dalam kisah-kisah dalam Kitab Taurat, Zabur dan Injil. Allah saksinya. Perihal menganggap Allah sebagai saksi itu juga perihal yang umum dalam Kitab Taurat, Zabur dan Injil.

Yakub, Yasyū’a, Shamū’īl, dan Bulus al-Hawari pun juga berkata, ALLAH SAKSINYA!”

وَإِنَّ اللهَ الَّذِي أَعْبُدُهُ مِنْ كُلِّ قَلْبِي، وَأُبَشِّرُ بِإِنْجِيلِ ابْنِهِ، يَشْهَدُ لِي أَنِّي أَذْكُرُكُمْ دَائِمًا

Allah, yang kusembah sepenuh hati dalam menyebarkan Kabar Melegakan Putera-Nya atau Kabar Melegakan Kalimat Allah, menjadi saksiku bahawa aku sentiasa mengingatimu.

Munajat:

Allah Maha Sabar mengikhlaskan hayat-Nya demi untuk memberi hayat kepada hamba. Itulah barakah terbesar daripada Allah yang maha penyayang namun juga maha adil. Allah penuh barakah. Hamba saksinya! Hamba wajib bersaksi!

Artikel sebelum ini Blog Abdushomad Artikel selepas ini