Di dalam Hadis sahih Riwayat Muslim disebutkan Yang Mulia Baginda Isa al-Masih Putera Maryam adalah “seorang manusia yang paling tampan daripada semua manusia yang pernah kamu lihat.” Di dalam Hadis sahih Riwayat Ahmad disebutkan bahawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam.

Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah waswas kalau-kalau menyanjung Yang Mulia Baginda Isa Almasih Putera Maryam bererti menyanjung orang-orang Kristian.

Nabi Muhammad s.a.w. menyanjung Isa bin Maryam sebagai Isa bin Maryam Kalimah mina Allah (Kalimah daripada Allah). Isa yang dilahirkan di Timur Tengah itu jelas makhuk yang diciptakan oleh Allah lewat Kalimah Kun Fa Yakun Allah. Kalimah daripada Allah jelas bukan makhluk. Kalimah daripada Allah adalah Al-Khaliq.

Al-Qur’an surah Ali Imran [3]:59 menyebutkan bahawa di sisi Allah, kejadian Isa adalah:

Sesungguhnya perbandingan (kejadian) Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti (kejadian) Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah lalu berfirman kepadanya: “Jadilah engkau!” maka menjadilah ia.

Namun kita jelas tidak pantas berkata bahawa perbandingan Nabi Isa adalah sama seperti kejadian kita.

Manusia diciptakan dari tanah dan diberi nafas ilahi. QS Sad [38]:71-72 …

Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia dari tanah;

” Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya roh dari Ku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya.”

Boleh disimpulkan bahawa manusia mempunyai dua sifat.

Tubuh manusia dari tanah yang kotor, namun di dalam tanah yang kotor itu ada Roh dari Allah. Manusia tubuhnya selalu nak kembali ke tanah yang kotor yang selalu mencari harta duniawi yang jauh dari Allah. Namun Roh dari Allah selalu nak dekat dengan Allah. Di dalam manusia ada nafsu yang kotor seperti haiwan, namun sekaligus ada Roh dari Allah yang suci. Dua sifat di dalam manusia ini adalah sifat yang saling berperang.

Manusia mempunyai dua sifat:

  • Tanah yang kotor dan Roh Allah yang suci
  • Akal yang penuh riak dan al-‘Alim Yang Maha Tahu
  • Gelap dan Allah an Nur
  • Tergesa-gesa dan sabar arif bijaksana

Jadi di dalam manusia ada sifat-sifat ilahi yang selalu tertutup oleh sifat-sifat tanah yang kotor yang ada pada manusia. Sifat-sifat tanah yang kotor inilah yang menendang sifat-sifat ilahi yang ada padanya. Roh Allah di dalam manusia lah yang menikmati sifat-sifat ilahi yang ada padanya. Dalam perang melawan nafsu inilah, Adam diciptakan Allah. Perang melawan nafsu adalah perang yang paling besar.

Apabila manusia mengalahkan nafsu yang kotor di dalam tubuhnya itu, maka yang ada hanyalah Roh dari Allah yang suci. Namun tidak ada manusia yang boleh menang di dalam perang melawan nafsu, kecuali Yang Mulia Baginda Isa Almasih Roh dari Allah. Hanya Yang Mulia Baginda Isa Almasih Roh Allah. Itu membuktikan hanya Yang Mulia Baginda Isa Almasih lah yang menang dalam perjuangan melawan nafsu.

Hadis Nabi menyebutkan semua bayi menangis dan menyusahkan orangtuanya apabila lahir kerana telah dikalahkan oleh Syaitan kecuali Isa putera Dara Maryam. Sejak lahir, Isa selalu menang melawan nafsu. Isa adalah contoh manusia yang menang dalam perang melawan nafsu sehingga Isa menikmati kuasa Roh Allah. Ketika Isa bergerak, Roh Allah lah yang bergerak.

Disebutkan di dalam Hadis Riwayat Ibnu Majah …

Dan urusan tidak berkembang melainkan semakin pelik dan semakin susah. Dunia tidak berkembang maju melainkan semakin mundur ke belakang. Manusia tidak semakin lebih baik akhlaqnya melainkan semakin rakus. Kiamat hari penghakiman Allah tidak berlaku melainkan atas orang-orang jahat dan bengis. Tidak ada al-Mahdi atau tidak ada hakim yang adil melainkan Isa bin Maryam.

Hadis Riwayat Muslim menyebutkan dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah s.a.w. telah bersabda,

“Demi Allah, kelak Nabi Isa putera Maryam akan turun sebagai Ratu Adil.

Bahkan disebutkan di QS Ali Imran [3]:45 bahawa Nabi Isa adalah muqarabin yang paling dekat dengan Allah.

Tidak hairan lagi, Nabi Isa Roh Allah. Semakin dekat seseorang dengan Allah, Allah menyayanginya. Allah mendengar lewat perantaraan apa yang didengar oleh muqaribin. Allah melihat lewat perantaraan apa yang dilihat oleh muqarabin. Allah berjalan lewat perantaraan perjalanan muqarabin. Hal ini termaktub di Hadis Qudsi. Nabi Isa muqarabin. Orang yang paling dekat dengan Allah disebut insan kamil manusia sempurna.

Dalam hal inilah, kita orang-orang Muslim harus memandang Isa sebagai insan kamil manusia sempurna. Isa adalah tanda dari Allah yang kena diteladani oleh umat Islam.

Disebutkan di QS An Nisa’ [4]:171

Sesungguhnya Al-Masih Isa ibni Maryam itu seorang pesuruh Allah dan Kalimah Allah dan (ia juga) Roh daripada Allah.

Dengan Kalimah Allah, Allah mencipta Adam. Roh daripada Allah itulah yang Allah tiupkan kepada tanah ketika mencipta Adam.

Isa adalah sama seperti Adam namun Adam yang belum memakan Buah Khuldi. Isa adalah seperti Adam penghuni Jannatul Firdaus. Isa adalah seperti Adam ketika belum diusir keluar dari Jannatul Firdaus. Isa adalah seperti Adam ketika belum diusir ke dunia yang gelap gulita di mana keredaan Allah tak terlihat kecuali lewat tanda dariNya. Isa adalah tanda dari Allah (QS Ali Imran [3]:50).

Isa dari sejak lahirnya dan akhir hayatnya di bumi dan diangkatnya beliau kembali ke Allah adalah insan kamil manusia sempurna.

Tersebut di QS Ali Imran [3]:49-50 …

Dan menjadi seorang Rasul kepada Bani Israil,: “Sesungguhnya aku telah datang kepada kamu, dengan membawa satu tanda dari tuhan kamu, iaitu aku boleh membuat untuk kamu dari tanah liat seperti bentuk burung, kemudian aku tiup padanya lalu menjadilah ia seekor burung (yang hidup) dengan izin Allah; dan juga aku boleh menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sopak, dan aku boleh menghidupkan kembali orang-orang yang mati dengan izin Allah; dan juga aku boleh memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Sesungguhnya perkara-perkara yang demikian itu, mengandungi satu tanda bagi kamu, jika kamu orang-orang yang (mahu) beriman.

“Dan juga (aku datang kepada kamu ialah untuk) mengesahkan kebenaran Kitab Taurat yang diturunkan dahulu daripadaku, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian (dari perkara-perkara) yang telah diharamkan kepada kamu; dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa satu tanda dari Tuhan kamu. Oleh itu bertaqwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.”

Yang Mulia Baginda Isa al-Masih putera Maryam melihat dengan mata hatinya yang sempurna segala rahasia isi alam semesta ini. Ketika Yang Mulia Baginda Isa al-Masih putera Maryam bercerita tentang Surga Jannah, beliau sudah mengalami Surga Jannah. Ketika Yang Mulia Baginda Isa al-Masih putera Maryam berkisah tentang Allah SWT, beliau kenal dan bersilaturahim dengan Allah SWT. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah keluar dari Allah al-Alim Yang Maha Tahu. Yang Mulia Baginda Isa al-Masih putera Maryam melihat, mendengar, dan bergerak selalu melalui kekuatan ilahi. Roh Allah adalah petunjuk bagi Yang Mulia Baginda Isa al-Masih putera Maryam.

Yang Mulia Baginda Isa al-Masih putera Maryam adalah utusan Allah yang diberi tugas oleh Allah untuk memberi petunjuk bagi manusia agar sampai pada Allah al-Khaliq Yang Maha Tinggi.

Di dalam Islam, orang yang tidak ada petunjuk tidak boleh memberi petunjuk. Jadi, di dalam Islam, Yang Mulia Baginda Isa al-Masih putera Maryam adalah tanda dan petunjuk daripada Allah bagi manusia untuk menjadi seperti yang ditakdirkan Allah bukan menjadi manusia seperti yang diinginkan nafsunya.

Artikel sebelum ini Blog Abdushomad Artikel selepas ini