Petikan dari Kitab Zabur Surah 110.

Mazmur Daud.

1Tuhan berfirman kepada Junjunganku:

‘Duduklah di sebelah kanan-Ku

sehingga Aku menjadikan musuh-Mu

alas kaki-Mu.’

2Tuhan akan menghantar tongkat kekuatan-Mu dari Sion;

memerintahlah di tengah-tengah musuh-Mu.

3Kaum-Mu akan bekerja

sukarela pada masa Engkau berkuasa.

Dalam keindahan kesucian dari fajar pagi,

Engkau memiliki kesegaran embun usia muda-Mu.

4Tuhan telah bersumpah

dan tidak akan mungkir:

‘Engkau menjadi imam untuk selama-lamanya,

menurut peraturan Melkisedek.’

5Junjungan di sebelah kanan-Mu;

Dia akan membunuh raja-raja ketika Dia murka.

6Dia akan menghakimi di kalangan bangsa-bangsa,

Dia akan memenuhi serata tempat dengan mayat,

Dia akan memusnahkan pemerintah banyak negara.

7Dia akan minum air sungai di tepi jalan;

maka Dia akan mengangkat kepala.

Cerita yang sebelum ini Senarai Cerita Nabi Cerita yang selepas ini