Petikan dari Kitab Zabur Surah 139.

Untuk pemimpin muzik. Mazmur Daud.

1Ya Tuhan, Engkau telah menelitiku

dan mengenalku.

2Engkau mengenal dudukku dan berdiriku;

Engkau memahami fikiranku dari jauh.

3Engkau meneliti jalanku dan baringku;

serta mengerti semua caraku.

4Sebelum ada sepatah kata di lidahku, Ya Tuhan,

Engkau telah mengetahui seluruhnya.

5Engkau telah merangkulku — di belakang dan di hadapan;

dan meletakkan tangan-Mu ke atasku.

6Pengetahuan demikian terlalu menakjubkan bagiku,

tingginya tidak tercapai olehku.

7Ke mana dapat aku pergi daripada Roh-Mu?

Atau ke mana dapat aku lari dari hadirat-Mu?

8Jika aku naik ke syurga, Engkau di sana;

jika aku membuat tempat tidurku di neraka, lihatlah, Engkau di sana.

9Jika kuambil sayap pagi,

dan tinggal di bahagian laut yang paling dalam,

10di sana pun tangan-Mu akan memimpinku,

tangan kanan-Mu akan memegangku.

11Jika aku berkata,

‘Tentulah kegelapan akan menyelubungiku dan cahaya sekelilingku akan menjadi malam,’

12sesungguhnya kegelapan tidak gelap bagi-Mu;

dan malam terang-benderang seperti siang, kegelapan dan cahaya serupa bagi-Mu.

13Kerana Engkau telah membentuk bahagian-bahagian dalamku;

Engkau melindungiku di dalam rahim ibuku.

14Aku akan memuji-Mu, kerana aku dicipta dengan mengagumkan dan menakjubkan;

sungguh menakjubkan ciptaan-Mu, dan ini amat diketahui oleh jiwaku.

15Bentukku tidak tersembunyi daripada-Mu

ketika aku dicipta dalam rahsia

dan diukir dengan mahir di bahagian bumi yang paling bawah.

16Mata-Mu telah melihat zatku yang masih belum dibentuk. Dan di dalam kitab-Mu segalanya tersurat

hari-hari yang ditentukan untukku.

17Betapa bernilai fikiran-Mu juga bagiku, Ya Allah!

Betapa besar jumlahnya!

18Jika kuhitung,

jumlahnya lebih banyak daripada pasir.

Apabila aku terjaga,

aku masih bersama-Mu.

19Semoga Engkau musnahkan orang zalim, Ya Allah!

Maka pergilah daripadaku, hai orang yang suka menumpahkan darah!

20Kerana mereka bercakap menentang-Mu dengan durjana;

musuh-Mu menyebut nama-Mu sewenang-wenang.

21Tidakkah aku membenci mereka yang membenci-Mu, Ya Tuhan,

dan membenci mereka yang bangkit menentang-Mu?

22Aku membenci mereka dengan sepenuh kebencian;

aku menganggap mereka musuhku.

23Telitilah aku, Ya Allah, dan kenallah hatiku;

dugalah aku dan ketahuilah kebimbanganku.

24Lihatlah jika ada kecenderungan durjana di dalamku,

dan pimpinlah aku ke jalan yang kekal selama-lamanya.

Cerita yang sebelum ini Senarai Cerita Nabi Cerita yang selepas ini