Petikan dari Kitab Zabur Surah 41.

Untuk pemimpin muzik. Mazmur Daud.

1Diberkatilah orang yang mengambil berat terhadap orang miskin;

Tuhan akan menyelamatkannya pada waktu kesusahan.

2Tuhan akan memeliharanya dan melindungi nyawanya;

dan dia akan diberkati di atas bumi

Engkau tidak akan menyerahkannya ke tangan musuhnya.

3 Tuhan akan memberinya kekuatan ketika dia terbaring sakit

Engkau akan memelihara dan memulihkannya.

4 Aku berkata, ‘Ya Tuhan, kasihanilah aku;

pulihkan jiwaku, kerana aku telah berdosa kepada-Mu.’

5 Musuhku menuturkan kata-kata yang buruk tentangku,

‘Bilakah dia akan mati dan namanya lenyap?’

6 Dan jika dia datang menziarahiku,

dia berdusta, hatinya mengumpul kejahatan;

dan apabila dia pergi, dia menyebarkannya.

7 Semua yang membenciku berbisik dan berpakat menentangku;

mereka merancang untuk mencederakan aku.

8 ‘Penyakit yang keji,’ kata mereka, ‘telah menimpanya;

sekarang dia terlantar dan tidak akan bangun lagi.’

9 Sampaikan sahabat karibku yang kupercayai,

yang makan bersama di rumahku,

telah berpaling menentangku.

10 Tetapi Engkau, Ya Tuhan, kasihanilah aku;

dan pulihkan aku, supaya dapat kubalas perbuatan mereka.

11 Dengan demikian tahulah aku bahawa Engkau berkenan kepadaku,

apabila musuhku tidak Kaubiarkan mengalahkanku.

12 Dan Engkau menegakkan aku dalam keikhlasanku

dan meletakkan aku di hadirat-Mu selama-lamanya.

13 Segala puji bagi Tuhan, Allah Tuhan Israel,

yang tiada permulaan dan tiada kesudahan selama-lamanya.

Amin, Amin.

Cerita yang sebelum ini Senarai Cerita Nabi Cerita yang selepas ini