Terimalah rahmat dan kasih karunia Allah s.w.t. Hiduplah dalam rahmat dan kasih karunia-Nya. Berjalanlah dalam rahmat dan kasih karunia-Nya adalah dasar daripada keimanan dan ketwakwaan sejati kepada Allah s.w.t. Semuanya dimulai dari sini, bertumbuh dan berakhir dari sini.

Allah s.w.t Pengasih dan Penyayang

QS. Al-Fatihah (1):1-7 …

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (1) Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. (2) Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (3) Yang menguasai di Hari Pembalasan. (4) Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. (5) Tunjukilah kami jalan yang lurus, (6) (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (7)

IS. Yahya 3:16

Allah begitu mengasihi umat manusia sehingga menganugerahkan Putera-Nya yang tunggal supaya orang yang percaya kepada Putera itu tidak binasa tetapi mendapat hidup kekal.

Transformasi oleh Rahmat Allah s.w.t

IS. Rom bab 5-6 …

 • Umat manusia didamaikan dengan Allah s.w.t. (Rom.5:1)
 • Allah s.w.t telah menunjukkan rahmat dan kasih karunia-Nya kepada umat manusia (Rom.5:8)
 • Umat manusia dibenarkan oleh Allah s.w.t. (Rom.5:9)
 • Umat manusia diselamatkan oleh Allah s.w.t. (Rom.5:10)

Gelombang Rahmat dan Kasih Karunia Allah s.w.t.

QS. Al Maidah (5):16

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.

IS. 2 Korintus 4:4-6 …

4 Fikiran orang yang tidak beriman itu telah dibutakan oleh tuhan pujaan dunia, maka mereka tidak dapat melihat terang cahaya Injil tentang kemuliaan al-Masih yang merupakan gambaran Allah. 5 Kami tidak menyebarkan berita tentang diri kami, tetapi tentang Isa al-Masih sebagai Junjungan Yang Esa. Diri kami mengabdi kepadamu kerana Isa. 6 Allah telah berfirman, ‘Hendaklah cahaya bersinar dari dalam gelap’. Allah juga yang telah membuat cahaya itu bersinar dalam hati kita, sehingga kita dapat mengenal kemuliaan Allah di wajah Isa al-Masih.

Khabar Gembira dan Membahagiakan

Intinya daripada IS. 1 Yahya 1:3-10 adalah karena dari kepenuhan dan kelimpahan rahmat dan kasih karunia Allah s.w.t, manusia semuanya telah menerima dan mendapatkan bagian keselamatan yang sesungguhnya. Dan manusia semuanya diberikan satu demi satu anugerah dan bahkan kerihdaan dan perkenanan kemurahan yang spesial kepada keridhaan berikutnya dan karunia ditumpuk diatas karunia yang lainnya.

Memantapkan Pengenalan Terhadap Rahmat dan Kasih Karunia Allah s.w.t.

QS. Maryam (19):21

Jibril berkata: “Demikianlah.” Tuhanmu berfirman: “Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan”.

IS. 2 Petrus 3:18

Hendaklah kamu semakin kukuh dalam kasih kurnia Junjungan dan Penyelamat kita Isa al-Masih dan semakin mengenal-Nya. Bagi-Nya kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya! Amin.

Mengenal Hakikat Rahmat dan Kasih Karunia Allah s.w.t.

QS. Al-Baqara (2):253

Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. …

IS. Efesus 1:17

Aku berdoa semoga Allah Tuhan Junjungan kita Isa al-Masih, Bapa kemuliaan, memberimu roh kebijaksanaan dan wahyu untuk mengenali-Nya.

Hakikat Rahmat dan Kasih Karunia Allah s.w.t

IS. Efesus bab 1-3 menerangkan perihal …

 • Meriah harta dan kekayaan bagi orang-orang mukmin dan yang terpilih (Efe.1:3-4)
 • Mendapat pengertian sejati tentang kemuliaan dan keagungan al-Masih Isa (Efe.1:6-8)
 • Semuanya adalah karena rahmat dan anugerah daripada Allah s.w.t. (Efe.2:8-9)
 • Dipersatukan dalam ukhuwah (atau persaudaraan) roh hanya di dalam al-Masih Isa (Efe.2:14-16)
 • Mengetahui rahsia-rahsia bagaimana orang-orang pilihannya dipanggil (Efe.3:3-5)
 • Harapan untuk setiap orang dapat mengenal dan menerima al-Masih Isa yang melampaui segala pengetahuan (Efe.3:8-9)
 • Orang-orang pilihan-Nya dipenuhi dengan seluruh kesempurnaan dari Allah s.w.t (Efe.3:16-20)
 • Hanya bagi Allah s.w.t. kemuliaan dan keagungan bagi Jemaah dalam persatuan ukuwah roh dan di dalam tuntunan Isa al-Masih turun temurun sampai Yaumul Akhir (Efe.3:21)

Mengenal Buah-Buah Rahmat dan Kasih Karunia Allah s.w.t

QS. Aali-Imran (3):45

(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: “Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),

IS. Efesus 4:20-21 …

20 Tetapi bukan demikian yang kamu pelajari tentang al-Masih, 21 jika kamu telah mendengar-Nya dan diajar oleh-Nya, sebagaimana kebenaran itu dalam Isa.

IS. Efesus bab 4-6 menyebut tentang …

 • Kesatuan dan ukhuwah roh dalam jemaah dan disertai karunia-karunia ilahi yang berbeda-beda (Efe.4:4-6)
 • Menjadi insan kamil (atau manusia yang dibaharui dan disucikan) oleh Allah s.w.t (Efe.4:23-24)
 • Hidup sebagai khalilullah (atau kekasih-kekasih Allah), dan telah dikeluarkan dari kegelapan maut kepada terang keselamatan Allah s.w.t (Efe.5:1)
 • Rahmat dan kasih al-Masih Isa sebagai landasan utama untuk membangun jalinan hidup yang harmonis, romantis dan bahagia, sebagai wujud romantis dan kasih Allah di dalam al-Masih Isa (Efe.5:2-7)
 • Perlengkapan rohani yang kuat dan tangguh hanya di dalam Allah dan di dalam kuasa-Nya yang kuat. (Efe.6:10-11)
 • Anugerah dan kesejahteraan daripada Allah s.w.t. selalu menyertai semua orang yang mengasihi Allah di dalam al-Masih Isa Junjungan yang Ilahi, dengan kasih yang kekal. (Efe.6:23-24)

Rugilah kita kalau tidak mengenal makna dan rahsia isi rahmat dan kasih karunia Allah s.w.t. dan selalu menyertai, seperti dalam QS. Al-Araf (7):23

Keduanya berkata: “Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.

Apa yang seharunya manusia tahu?

Pusat rahmat dan kasih karunia Allah s.w.t. terdapat dalam IS. 1 Korintus bab 13

Kalaupun aku dapat bertutur dalam semua lidah manusia, malah bahasa malaikat juga, tetapi tidak mempunyai kasih, maka aku tak ubah seperti gong tembaga atau genta yang berbunyi. (1 Kor.13:1)

Kalaupun aku diberi kurnia untuk bernubuat, dan mengetahui semua rahsia serta ilmu, malah memiliki kekuatan iman yang dapat mengalih gunung-ganang, tetapi tidak mempunyai kasih, maka aku langsung tidak bererti. (1 Kor.13:2)

Begitu juga, kalaupun aku memberikan segala milikku untuk memberi makan kepada orang miskin, atau menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, maka aku langsung tidak berguna. (1 Kor.13:3)

Hanya tiga yang tinggal: iman, harapan dan kasih. Antara ketiga-tiga ini, yang paling utama ialah kasih. (1 Kor.13:13)

Hukum Syariat yang Terutama

IS. Markus 12:30-31

30 Kamu hendaklah mengasihi Allah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh fikiranmu, dan dengan sepenuh kekuatanmu.” Inilah perintah yang terutama. 31 Perintah yang kedua ialah: “Kamu hendaklah mengasihi sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.” Tiada perintah lain yang lebih utama daripada dua perintah ini.’

Semoga rahmat dan kasih karunia Allah s.w.t. selalu menyertai dan memberkati kita hingga Yaumul Akhir. Amin.
Ustaz M. Faridz Al-Salmani

Artikel sebelum ini Blog Ustaz Faridz Artikel selepas ini