Cerita Nabi

Petikan daripada Kitab Taurat, Zabur dan Injil
Cerita Nabi – Popular
Cerita Nabi – Adam, Nuh, Menara Babel
Cerita Nabi – Abram
Cerita Nabi – Yusuf
Cerita Nabi – Musa
Cerita Nabi – Daud & Mazmur
Cerita Nabi – Salomo, Yesaya, Yeremia, Daniel
Cerita Nabi – Isa Almasih